Chương trình hỗ trợ “Chiến thắng Ung thư”

Kính thưa quý vị, nhằm tri ân và tiếp tục việc đẩy mạnh tiêu diệt Ung thư, đẩy lùi Ung thư cho người Việt. Chúng tôi xin công bố

Chương trình hỗ trợ “CHIẾN THẮNG UNG THƯ

Mục tiêu chương trình là phải chiến thắng Ung thư tại Vietnam như bằng chứng tại đây.

Bắt đầu vào ngày 12/09/2017 cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Quý vị đang điều trị Ung thư khi mua 5 chai Supreme Fucoidan 95% sẽ được hỗ trợ miễn phí bao gồm: 1 chai Supreme Red Pine Needle Oil, 1 chai Supreme Nano Curcumin và 1 chai Supreme Black Garlic.

Tức là mua 5 chai Supreme Fucoidan 95% được hỗ trợ thêm 3 chai miễn phí như trên. Chúng tôi tin rằng với sự trợ giúp của chương trình này, quý vị sẽ đủ tài lực, niềm tin chiến thắng Ung thư.

Chúng tôi tự hào là Dược hãng duy nhất có đầy đủ các Thuốc dược thảo cần thiết cho công cuộc chữa trị Ung thư trường kỳ.

Chú ý: Chương trình này không bao gồm chương trình đồng hành tại đây. Mỗi chương trình là tách biệt. Xin quý vị lưu ý giùm.

Việc đổi 6 vỏ chai Supreme Fucoidan 95% lấy 1 chai Supreme Fucoidan 95% không bị ảnh hưởng, quý vị nào có đủ điều kiện thì mang 6 vỏ chai đi đổi tại đây.