Chương trình tặng nón Bảo hiểm Tiêu Diệt Ung Thư

Kể từ ngày 12-4-2018, quý vị tại TP. Hồ Chí Minh khi mua 4 chai Fucoidan 95% sẽ được tặng 1 nón bảo hiểm Tiêu Diệt Ung Thư.

Chương trình sẽ tiếp tục cho đến khi có thông báo mới.

Thân ái,