Saturday, December 15, 2018

Kể từ ngày 22 tháng 10-2018, quý vị tại TP. Hồ Chí Minh khi mua 5 chai Fucoidan 95% sẽ được tặng 1 nón bảo hiểm Tiêu Diệt Ung Thư.

Chương trình sẽ tiếp tục cho đến khi có thông báo mới.

Thân ái,